Back to top

Dokumenter

Via denne side har du adgang til en række for A/B Ryparken relevante dokumenter.
Rul ned af siden for at se dokumenterne i de forskellige kategorier.

Hent arkiverede dokumenter fra vores dokumentarkiv.

Generalforsamlinger
Dokument Beskrivelse
Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj 2017 Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj 2017 Hent
Referat fra GF den 18-1-2017 Referat af 20. ordinære Generalforsamling i AB Ryparken Hent
Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik, som skaber den rationelle planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Hent
Referat fra GF den 28-1-2016 Referat af 19. ordinære generalforsamling i Andelsboligforeningen Ryparken Hent
Årsregnskab og budget
Dokument Beskrivelse
Budget 2016-2017 AB Ryparkens Driftbudget fra 2016 til 2017 Hent
Årsregnskab for 2015-2016 AB Ryparkens Årsrapport 2015 - 2016 / 20. regnskabsår Hent
Budget 2015-2016 AB Ryparkens driftsbudget fra 2015 til 2016 Hent
Årsregnskab for 2014-2015 AB Ryparkens årsregnskab 2014 til 2015 Hent
Vedtægter og reglementer
Dokument Beskrivelse
AB Ryparkens vedtægter AB Ryparkens vedtægter af den 18. januar 2017 Hent
Velkomstbrev Gode råd til nye andelshavere Hent
Regler for grill Regler for brug af grill i A/B Ryparken Hent
Husorden De gældende regler for beboere i A/B Ryparken godkendt af generalforsamlingen torsdag d. 27. januar 2011. Hent
Parkering Beboere i A/B Ryparken kan ansøge om parkeringslicens til parkering i blokgaderne Ryparken 2-96. Udfyld ansøgning med kopi af registreringsattest og sygesikringsbevis - og aflever det på ejendomskontoret. Hent
Vaskeri link Direkte links til reservering vaskertider. Hent
Vaskerireglement Regler for AB Ryparkens vaskerier. Hent
Vaskeri vejledning Vejledning til reservering af vasketid. Hent
Køb og salg
Dokument Beskrivelse
Opgørelse over forbedringer, fast inventar og løsøre Udfyld opgørelsen over forbedringer, fast inventar & løsøre i din andelslejlighed. Opgørelsen skal vedlægges flyttemeddelelsen. Hent
Indstilling til intern venteliste Andelshavere kan flytte internt i foreningen ved at skrive sig på den interne venteliste. Hent
Indstilling til ekstern venteliste Hvis du ønsker at bo i A/B Ryparken, skal du indstilles af en andelshaver til den eksterne venteliste. En andelshaver kan kun have en person på ventelisten ad gangen. Hent
Gode råd ved fraflytning Hent

Pages